Welkom bij Solvac

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, opgericht in 1983 met notering op Euronext Brussels onder ISIN code BE0003545531.

De activa van de vennootschap bestaan enkel en alleen uit een deelneming van meer dan 30 % in het kapitaal van Solvay NV.

De aandelen zijn uitsluitend op naam. Zij kunnen vrij worden aangehouden door natuurlijke personen of, mits goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtpersonen of daarmee gelijkgestelde personen, onder de voorwaarden gepreciseerd in haar goedkeuringsbeleid.

KBC Securities treedt op als “Marketmaker / Liquidity Provider” voor de aandelen Solvac op de Euronext Brussels Continumarkt.

Op 31 december 2018 bedroeg de beurswaarde 2,4 miljard EUR.